O nás

 

Spoločnosť URMET DOMUS s.r.o. vznikla v roku 1996 ako spoločný česko-slovensko-taliansky podnik s najvýznamnejšou talianskou spoločnosťou v oblasti domovej komunikačnej techniky URMET DOMUS S.p.A Torino. V roku 2011 spoločnosť zmenila názov na URMET S.p.A. a URMET s.r.o.

 

Spoločnosť URMET s.r.o. –o.z. so sídlom v Bratislave doplnila celosvetovú sieť obchodných zastúpení značky, ktorá dnes zahŕňa viac ako 60 miest v Európe a na všetkých ostatných kontinentoch. Ako výhradný zástupca značky URMET pre Slovenskú republiku, distribuuje výrobky do siete veľkoobchodov s elektroinštalačným materiálom a za krátku dobu svojho pôsobenia už naviazala trvalé obchodné vzťahy s prevažnou väčšinou rozhodujúcich spoločností v tomto odbore.

 

Prevažnú časť sortimentu tvoria komponenty pre systémy domových telefónov, videotelefónov a interkomov. Vďaka priamej väzbe na výrobcu je spoločnosť URMET s.r.o. – o.z. schopná poskytovať pri predaji a používaní systémov plnú technickú podporu a servis.

 

Skutočnosť, že taliansky partner URMET S.p.A., ktorý vznikol v roku 1937 a ktorý dnes zaujíma vedúce postavenie medzi svetovými výrobcami tohoto sortimentu, venuje trvalú pozornosť vývoju nových systémov, technickej úrovni a kvalite výroby podľa štandardu ISO 9001, je zárukou pre všetkých obchodných partnerov spoločnosti URMET s.r.o. –o.z.

 

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: URMET s.r.o. – organizačná zložka
Sídlo: Rožňavská 1, Bratislava 831 04
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1008/B
IČO: 31 810 578
IČ DPH: SK2020261804
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
IBAN: SK8775000000000026069073

 


Dokumenty a tlačivá

Všeobecné obchodné podmienky platné od 26.10.2016
Formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa platný od 1.1.2016
Reklamačný poriadok platné od 1.1.2016

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – klienti

 

Orgán dozoru – spotrebiteľov:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

Orgán dozoru nad osobnými údajmi:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk/