Vlastnosti hardwaru

Riadiaca jednotka iPASSANu môže byť namontovaná na DIN lištu, alebo pripevnená na stenu. Môžete si vybrať riadiacu jednotku napájanú pomocou 12V, alebo POE. Po pripojení riadiacej jednotky do siete internet, máte možnosť spravovať iPASSAN cez webové rozhranie (cloud).

Riadiaca jednotka

Systém iPASSAN je zložený vždy z jednej riadiacej jednotky. Táto riadiaca jednotka v základe spravuje 4 dvere. Po jej rozšírení rozširovacím modulom, môžete spravovať až 6 dverí. Pre väčšiu flexibilitu je možné na riadiacu jednotku ešte pripojiť kartu s 12 výstupmi alebo 12 vstupmi (relé).

Rozšírenie systému

Keď je riadiaca jednotka plne obsadená kartami, je možné systém rozšíriť o relé modul vstupov/výstupov, ktorý sa pripojí k riadiacej jednotke pomocou RS485. Tieto moduly majú kapacitu 10 vstupov, alebo 10 výstupov. Pripojením rozširovacej karty, je možné navýšiť počet až na 22 výstupov, alebo 22 vstupov.