CallMe – presmerovanie hovorov

CallMe je systém presmerovania hovorov navrhnutý spoločnosťou URMET, ktorý Vám umožní používať Vás smartphone, alebo tablet ako dverný vrátnik a otvoriť dvere, bránku aj vtedy keď nie ste doma. Aplikácia URMET CallMe je ZADARMO.

Viac o systéme presmerovania hovorov CallMe sa dočítate na stránke callme.urmet.sk