Elektrické zámky – vyššie krytie IP54

Popis

Základné informácie:
– lišta s montážnymi otvormi
– s momentovým kolíkom

Technické špecifikácie:
– 12 V AC/DC 20 Ohm
– rozmery lišty: 250 x 25 x 3 mm
– dĺžka západky: 44 mm
– rozmery jadra: 35 (hĺbka) x 99 x 20 mm
– krátkodobé zaťaženie 20 s
– IP 54

Funkcia momentového kolíka:
Po stlačení uvoľňovacieho tlačidla sa zámok uvoľní a vďaka špeciálnemu mechanizmu zostane odomknutý. Po prechode prichádzajúcej osoby a otvorení dverí sa dvere opäť zamknú. Tieto zámky odporúčame najmä na prevádzku pri jednosmernom napätí, pretože sa pri nich neozýva typický bzučivý zvuk ako pri striedavom napätí.

Typy

93090 (TO 5900-L) – vľavo
93091 (TO 5900-R) – vpravo