Elektrické zámky – väčšie jadro

Popis

Základné informácie
– asymetrický dizajn (pre pravé a ľavé dvere)
– lišta s montážnymi otvormi

Technické špecifikácie:
– 8-12 V AC/DC (0,8 A)
– rozmery koľajnice: 250 x 25 x 3 mm
– dĺžka západky: 46 mm
– rozmery jadra: 28 (hĺbka) x 90 x 20 mm
– krátkodobé zaťaženie 20 s

Funkcia momentového kolíka:
Po stlačení uvoľňovacieho tlačidla sa zámok uvoľní a vďaka špeciálnemu mechanizmu zostane odomknutý. Po prechode prichádzajúcej osoby a otvorení dverí sa dvere opäť zamknú. Tieto zámky odporúčame najmä na prevádzku pri jednosmernom napätí, pretože sa pri nich neozýva typický bzučivý zvuk ako pri striedavom napätí.

Funkcia mechanického blokovania:
Mechanické blokovanie umožňuje trvalé uvoľnenie zámku prepnutím páčky alebo otočením skrutky (v závislosti od modelu). To môže byť užitočné v budovách s voľným prístupom verejnosti (kancelárie, ordinácie atď.) alebo pri sťahovaní.

Typy

93012 (TO 5110) – štandard
93013 (TO 5111) – s momentovým kolíkom
93014 (TO 5112) – s mechanickým zámkom
93015 (TO 5113) – s momentovým kolíkom a mechanickým blokovaním