Elektrické zámky – menšie jadro

Popis

Základné informácie:
– symetrický dizajn (pre pravé a ľavé dvere)
– lišta s montážnymi otvormi
– nastaviteľná západka

Technické špecifikácie:
– napájanie: 8-12 V AC/DC (0,7 A)
– rozmery lišty: 250 x 25 x 3 mm
– dĺžka západky: 46 mm
– rozmery jadra: 28 (hĺbka) x 70 x 20 mm
– krátkodobé zaťaženie 20 s

Funkcia momentového kolíka:
Po stlačení uvoľňovacieho tlačidla sa zámok uvoľní a vďaka špeciálnemu mechanizmu zostane odomknutý. Po prechode prichádzajúcej osoby a otvorení dverí sa dvere opäť zamknú. Tieto zámky odporúčame najmä na prevádzku pri jednosmernom napätí, pretože sa pri nich neozýva typický bzučivý zvuk ako pri striedavom napätí.

Funkcia mechanického blokovania:
Mechanické blokovanie umožňuje trvalé uvoľnenie zámku prepnutím páčky alebo otočením skrutky (v závislosti od modelu). To môže byť užitočné v budovách s voľným prístupom verejnosti (kancelárie, ordinácie atď.) alebo pri sťahovaní.

 

 

Typy

93011 (TO 5300) – štandard 6-12 V AC/DC (0,75A-1A)
93081 (TO 5400) – štandard
93082 (TO 5411) – s momentovým kolíkom
93083 (TO 5412) – s mechanickým blokovaním
93084 (TO 5413) – s momentovým kolíkom a mechanickým blokovaním