Obľúbené súpravy pre 1 až 2 účastníkov s možnosťou rozšírenia volaním na mobilný telefón pomocou CallMe majú nový vzhľad vstupného panela.

1722/83 -> 1722/93 s panelom Mikra2 (pre 1 účastníka)

1722/85 -> 1722/95 s panelom Mikra2 (pre 1 účastníka)

1722/86 -> 1722/96 s panelom Mikra2 (pre 2 účastníkov)

1722/93

1722/95

1722/96