Bratislava – Rezidencie Grand Koliba

Prestížne miesto na život v 4 nízkopodlažných bytových domoch v luxusnom uzavretom privátnom areáli. Technologicky sme projekt zabezpečili pomocou patentovaného hybridného video systému IPerCom a 2Voice. Ide o jedinečný projekt, ktorého chrbticovú sieť tvorí IP technológia prepojená do digitálneho systému 2Voice. Vďaka cloudovému prístupovému systému iPASSAN je vytvorená bezpečnosť vstupov s jednoduchou obsluhou.

Vstupný panel: Elekta Glass, Alpha
Systém: Video 2Voice
Prístupový systém: iPASSAN (Cloud)
Hybridný systém: Áno

Zdroj: grandkoliba.sk