Bratislava – Polyfunkčný súbor Hrachová

Kompletný súbor bytových domov na Hrachovej ulici vedľa diaľnice D1 prešiel rekonštrukciou vstupného systému na systém video 2Voice a rozšíril sa aj o cloudový prístupový systém iPASSAN. 12 bytových domov sa spojilo do jednotného video systému, pričom sa zároveň zvýšila bezpečnosť vstupu cez bezkontaktný MIFARE+ kľúč. Systém signalizuje dlhé otvorenie dverí sirénou a zároveň aj násilné otvorenie. Do logov sa zaznamenáva každé otvorenie dverí, či už pomocou bezkontaktného kľúča MIFARE+ s 128-bitovým AES kryptovaním, ale aj otvorením cez audio – video telefón. Prístupový systém obsahuje najmodernejšie čítačky P40 s možnosťou otvárania dverí pomocou BLE technológie.

 

Vstupný panel: SinthesiS2
Systém: Video – Audio 2Voice
Prístupový systém: iPASSAN (Cloud)
Byty: Viac ako 230 ks
Čítačky: Viac ako 60 ks
Bezkontaktné čipy: Takmer 1000 ks
iPASSAN: 14 ks

Zdroj: spde.sk